Spildevandsanlæg

For at se en komplet referenceliste tryk på knappen

Charlottenlund Spildevandsanlæg

Pst. Tuborg Nord

Arla Taulov, prøveskab

 

Pst. Viemosevej

 

Sdr. Nærå Renseanlæg

Sluseåen Vejle

 

Østre Strand Renseanlæg

Aalborg Øst Renseanlæg

 

Etablering af sikkerhedsriste i Odder

Daemontank, Horsens Renseanlæg

Rørleverance, eksport

 

Rep. Efterklaringstanke, Hedensted Renseanlæg

Lev. Mont af  slamvarmevekslere, Ejby Mølle Renseanlæg

Skatpumperør DN500

 

Renovering af 2 stk. PST, NordVand

Installation af pumper på 4 stk. skibe, flådestation Frederikshavn

Alu-gangarealer 6 x 70 mtr. Egsmade Renseanlæg

Online målerstation,  Odense

Luftledning, Brøde Renseanlæg

Ny beluftning, Rudkøbing Renseanlæg

Pst. Gladsaxe, NordVand

indløbsPst., Odder Renseanlæg

2 stk. Pst., Odense

Pst. Gasværksvej, Åbenrå

Aktiv Slampumpestation, Ejby Mølle Renseanlæg – Kunde: Vandcenter Syd – Rådgiver: Rambøll

Overskudsslam Pumpestation, Ejby Renseanlæg – Kunde: Vandcenter Syd

Slamtransport snegle, Juelsminde Renseanlæg – Kunde: Hedensted Forsyning

Renovering af Haderslev Renseanlæg – Kunde: Watergroup – Rådgiver: Envidan

Renovering af 4 Procestanke, Holstebro Renseanlæg – Kunde: Grundfos DK

Udbygning af Egebjerg Renseanlæg – Kunde: Svendborg Spildevand – Rådgiver: Cowi

Sendestationer – Kunde: Vejen Renseanlæg

Sidestrømshydrolyse Ejby Mølle Renseanlæg – Kunde: VandCenter Syd

Genbrugsvandanlæg – Kunde: Danish Crown